Næringsbygg

Vi har gjennom mange år som takstmenn sett at vi
alltid kommer sent inn i en skadesituasjon på alt fra
borettslag og sameier, offentlige bygg, parkeringsanlegg og verneverdige bygg.
Tek-Zence utplasserer sensorsystem i bygg for logging av fukt, temperatur og bevegelser.

Vårt system viser til en hver tid hvordan det står til med den indre bygningsmassen i ditt bygg.

Våre fagfolk setter ut sensorbokser på risikoutsatte områder i bygningsmassen,
hvor vi mener det er størst sannsynlighet for at en skade vil kunne oppstå.
Det er risikoutsatte områder vi kontinuerlig holder under oppsyn.

Dersom en eller flere sensor bokser går over/under noen verdier vi setter,
så går det et varsel til oss og en melding til eier.

Da vil vi sammen forsøke å finne løsning på hvilket tiltak som kan være fornuftig å utføre, for å få bygningsmassen tilbake til sunne verdier.

Vi hjelper dere med å forebygge skade, lavere kostnader på vedlikehold, og ikke minst forlenger levetiden på bygningsmassen  

Ta kontakt så ser vi hvordan vi kan hjelpe dere med deres bygg!

Ta kontakt for mer informasjon  sensor system her