Prosjekter

Siden er under bygging

Her kommer mer om våre prosjekter i 2020-2021

Offentlig bygg

Siden 2020 har vi stått i offentlige bygg.

Borettslag i gamlebyen

2020 - Borettslaget hadde store utfordringer med overvann, svikt på drenering og manglende fuktsikring mot naboeiendommer

Ny bygg hytte

Stor hytte under oppføring i 2020 på Kvitfjell

Flere

Siden er under bygging

Her kommer mer om våre prosjekter i 2020-2021

Enebolig

Enebolig med 10års avtale i 2021

Leilighet

Første leilighet, som selges med dokumentert tilstandsrapport fra TEK-Zence. Jan 2021

Byggeplass

TEK-Zence brukes på byggeplass i 2021. Logger temperatur, bevegelser og RH

Prosjekter

Siden er under bygging

Her kommer  mer om våre prosjekter i 2020-2021

Bygård

Hele bygningsmassen og fellesarealer i større bygård med 127 leiligheter i 2020

Bygård

Bygård fra 1895 med setninger på fasade/ konstruksjon. Sensorsystemet logger hastigheten på setningen. 2021

Skoler

TEK-Zence jobber med flere offentlige etater, og selskaper. 2020