Entreprenør

Entreprenører bruker våre smartsensorer til å dokumnetere tørt bygg og dokumentere kvaliteter bygget har.

Smartsensorene varsler tidlig om en underentrepernør har gjort en feil, og vil gi brukeren et godt grunnlag
for overtagelse med den automatiske vedlikeholdsplanen.

Offentlig bygg har et stort etterslep på vedlikehold, og mangler. TEK-Zence er med på å bevare disse ved å varsle i forkant endringer av bygningsfysikk, endringer i konstruksjoner og skaper bedre inneklima.

Byggeleder ser over prosjektstegninger

Entreprenører og konsulenter bruker ofte S1, S2 og CHAP 2

Fjernavlseing i flere dimensjoner

Korttid
Når vi bruker TEK-Zence fjernavlesning kan vi med sikher dokumenter at bygget er tørt, har den luftkvaliteten det skal ha og at konstruksjonen har satt seg. 

Smartsensoren varsler når den satt verdien er nådd, eller at en skade er under utvikling. 

Smartsensoren er batteridrevet og enkel å flytte rundt på byggeplassen til de aktuelle områdene som skal fjernavleses.


Langtid
Langtidsmåling av nybygg gir mening i hele byggets brukstid. Smartsensoren plasseres der det oftest er tilløp til skader og skjulte feil og mangler.

Smartsensorene logger i sanntid og historisk på den måten vil bygget alltid ha en løpende digel tvilling som gir deg gode historisk data på fukt, kondens, temperatur, bevegelser og rystelser.  

Alle som bruker smartsensorer fra TEK-Zence opplever et bedre bygg med rett kvalitet og forutsigbarhet.

Vi hjelper deg med

Ikon av inngåelse av avtale
Fjenravlesing
Spare tid og penger
Dokumentasjon av kvalitet og forvarsler på skader

Våre anbefalinger til sensorsystem

TEK-Zence gjør at dere kan jobber mer effektivt og gir bedre forutsigbarhet.
Smartsensoren jobber for dere og gir varsler når noe utviklerseg og eller er nådd de nivåene dere har satt.
Som entreprenør kan dere være på alle steder på en gang. Bruker dere smartsensorer vil dere til en hver tid ha kontroll på de bygningsdeler og bygg smartsensoren er plassert.

De kan lett monteres, og flyttes mellom bygg og adresser.

Ønsker du mer informasjon om vårt sensorsystem, eller ønsker å bestille?

Fyll ut kontaktskjemaet og vi tar kontakt med deg snarest.

Kontaktsskjema

Takk for at du har vist interesse for Tek-Zence! Vi kommer tilbake til deg ila. kort tid.
Oops! Noe gikk galt. Prøv igjen.