Offentlig

Det offentlige eier og drifter Norges kanskje største bygningsmasse. Dette er i mange tilfellerbygninger med mange utsatte konstruksjoner som det ikke er lett å holde under ettersynfortløpende.

TEK-Zence hjelper statlige og kommunale institusjoner med å oppnå redusertevedlikeholdskostnader gjennom tilstandsvurdering av bygg i sanntid. Ved å få oversikt overbygningstilstand, kan man tidligere oppdage skadeprosesser og utføre nødvendige tiltak.

TEK-Zence finnes i både statlige og kommunale bygg. Det å bruke vårt system er ikke bareøkonomisk fornuftig, det er også bærekraftig.

Ved bruk av vårt system vil man oppdage skader i en tidlig fase, noe som gjør at man kan reparere fremfor å bytte ut bygningsdeler.
TEK-Zence hjelper kommuner med å nå sine bærekraftsmål ved å forlenge levetiden påbygget.
TEK-Zence gir korrekt KIP på inneklima i skoler og barnehager.

Hvordan den kan brukes

Korttid
Korttidsmålinger er fornuftig å benytte blant annet i de tilfeller der lekkasjer ved rørbrudd har forårsaket vannskader. Vannskader gir ofte fuktskader som må repareres. Da vil vårt system hjelpe dere med å vite når fuktnivå i ulike typer materiell har kommet ned i sunne verdier.TEK-Zence sine kofferter med sensor bokser er fornuftig å ha utplassert i alle offentlige bygg slik at man raskt kan utføre korttidsmålinger.

Langtid

Langtidsmålinger betyr at det utføres sensor målinger på risikoutsatte områder i bygg over flere år. Typiske steder det er naturlig å utføre langtidsmålinger er kjellere, vegger mot våt sone og under tak. Skoler, barnehager, sykehus, sykehjem, museer, ishaller og svømmeanlegg er typiske steder der langtidsmålinger er fornuftig. Både fordi byggene er store (vanskelig å alltid ha oversikt over skader i indre bygningsmasse), det oppholder seg store mengder mennesker i byggene, og fordi det ofte er vanskelig å oppdage fuktskader i indre bygningsmasse i en tidligfase


TEK-Zence står i dag utplassert i mange offentlige bygg. Både for å overvåke temperatur og fuktnivå i byggene, samt for å kartlegge bevegelser og rystelser.

Vi hjelper deg med

Ikon av inngåelse av avtale
Fjernavlesning
Dokumentere bygningsfysikk, setninger, fukt
Spare penger på unødvendig strøm, kjøring mf.

Våre anbefalinger til sensorsystem

Ønsker du mer informasjon om vårt sensorsystem, eller ønsker å bestille?

Fyll ut kontaktskjemaet og vi tar kontakt med deg snarest.

Kontaktsskjema

Takk for at du har vist interesse for Tek-Zence! Vi kommer tilbake til deg ila. kort tid.
Oops! Noe gikk galt. Prøv igjen.