TEK-ZENCE AS

Personvernerklæring

Behandlingsgrunnlag, lagring og sletting


TEK-Zence AS mener vi har en berettiget interesse i å opprette en kundeprofil der vi knytter din kjøps historikk til deg som kunde. Vi ønsker å kunne gi god oppfølging der som det skulle være behov for det, og mener derfor at denne lagringen av personopplysninger ikke er til ulempe for deg. For bruk av kontaktopplysninger til tilbakekall er det den rettslige plikten i produkt kontroll loven som er behandlingsgrunnlaget.

Siden kjøpsloven pålegger oss et ansvar i inntil 5 år fra kjøpsdato vil vi beholde din kundeprofil så lenge vi har et ansvar ovenfor deg som kunde, eller så lenge du har et aktivt kundeforhold hos oss. Du kan selv be om å få opplysningene dine slette før det har gått fem år. Vi vil da slette alle personopplysninger utenom ordreinformasjon og kvitteringer som er lovpålagt beholde i henhold til lærings krav i bokføringsloven. Disse vil imidlertid ikke være søkbare i vårt system uten at vi har ordrenummeret som står på det originale bilaget.

Dersom du skal få en vare installert eller levert gjennom oss trenger vi å registrere dine personopplysninger slik at vi får utført den tjenesten du har bestilt.

For leveringstjenester vil vi også registrere informasjon om leveringsforhold på dinadresse.

TEK-Zence AS har inngått et samarbeid med ulike tredjeparter som utfører leverings-og installasjonstjenester på våre vegne. For at de skal kunne utføre tjenesten, deler vide nødvendige personopplysningene med dem.

TEK-Zence AS ønsker å forbedre din kundeopplevelse. Dersom det er relevant vil visende deg en e-post med viktig informasjon før vi skal levere en installasjonstjeneste.

For deling av personopplysninger med tredjeparter er behandlingsgrunnlaget kjøpsavtalen vi har inngått med deg. Tredjepartene blir instruert av TEK-Zence AS til å slette dine personopplysninger når de har oppfylt sin del av avtalen.

Du kan kontakte kundesenteret vårt gjennom flere kanaler. Dersom du allerede har en kundeprofil hos oss, vil vi benytte oss av informasjonen som er knyttet til din kundeprofil for å kunne hjelpe deg så effektivt som mulig. Dersom vi skal håndtere en henvendelse fra deg som trenger videre oppfølging for oss, slik som ved service eller reklamasjon, vil vi opprette en kundeprofil dersom du ikke allerede har en.

Vi mener vi har en berettiget interesse i å registrere informasjon om den
korrespondansen du har med oss slik at vi kan følge opp ditt kundeforhold. Videre vil vi noen ganger ha rettslig plikt til å registrere og lagre informasjon om ditt kundeforhold, for eksempel dersom du reklamere på et produkt.

Når du ringer inn til oss

Når du kontakter oss via telefon, vil vi gjøre et oppslag mot telefonnummeret ditt slik at vår agent kan ha relevant informasjon om ditt kundeforhold tilgjengelig under samtalen med deg.
Når du kontakter oss via telefon, vil vi gjøre et oppslag mot telefonnummeret ditt slik at vår agent kan ha relevant informasjon om ditt kundeforhold tilgjengelig under samtalen med deg. Videre vil vi beholde informasjon om at du har ringt oss i loggen som er knyttet til din kundeprofil.

Når du sender oss en e-post

Når du sender e-post til oss vil vi lagre e-posten i tilknytning til din kundeprofil. Vi lagrer e-postene dine for å bedre kunne følge deg opp over tid, enten du trenger service, har reklamert på et produkt eller dersom korrespondansen inngår i en tvist du har med oss.

Velg din bransje